Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015


-        Thiết kế
-        Tư vấn
-        Xây dựng

Nhà máy và tòa nhà
                                        
10 năm kinh nghiệm làm việc với các doanh nghiệp có vốn FDI:  Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu, Mỹ,…

Dự án:

- Công ty TNHH PANASONIC ELECTRONIC
- Công ty TNHH PULPPY CORELEX VIET NAM
- Công ty TNHH điện tử UMC VN
- Công ty TNHH TOHO
- Công ty TNHH MOLEX
- Nhà máy TOKYO BYOKANE VIET NAM
- Công ty TNHH CHIYODA
- Công ty TNHH TOTO VIET NAM
- Công ty TNHH SUMITOMO BAKELITE VN
- Công ty TNHH ENPLAS
- Công ty TNHH HOEV
- Công ty TNHH YURTEC
- Khách sạn Mường Thanh
- Công ty TNHH DAIWA VN
- Nhà máy TOYOTABOSHOKU


Khach hang